Wat is space syntax?

Netwerktheorieën hebben de laatste 10, 20 jaar enorme stappen voorwaarts gezet. In Nederland is daarvoor binnen de architectuur, stedenbouw en verkeerskunde veel belangstelling. Dat blijft meestal op conceptueel-filosofisch niveau steken. Het ontbreekt aan concreet toepasbaar gereedschap.

Space syntax moet dit hiaat in de beroepspraktijk helpen vullen. Space syntax is de verzamelnaam voor een theorie, een onderzoeksmethode èn bijbehorende software die in Nederland nog nauwelijks concreet in projecten worden ingezet, maar in enkele andere landen al enigszins gangbaar zijn. Met name in Groot-Brittanië, de bakermat van space syntax.

de mens bouwt de stad – en de stad structureert aan ons leven

Space syntax stelt dat het stedelijke netwerk van straten, pleinen, grachten, wegen en stegen een cruciale factor is voor het functioneren van de stad als sociale gemeenschap. Haal dat netwerk weg en gans het raderwerk staat stil. Logisch natuurlijk. Want dat netwerk wordt aangelegd en onderhouden om ons leven in de stad aan de praat te houden.

Een planner of ontwerper kan middels space syntax de stadsstructuur concreet, wetenschappelijk onderbouwd en gedetailleerd onderzoeken. De meest gebruikte space syntax-software is open source beschikbaar: Dus gratis, vrijuit te gebruiken en permanent in ontwikkeling aan de Universiteit van London. Wetenschappers over de hele wereld doen hiermee veel baanbrekend ruimtelijk-economisch onderzoek.

Commercieel gebruik is toegestaan. In Nederland gebeurt dat nog niet veel. De komende jaren zal daar verandering in komen.

Blijf deze blog volgen!

Middels tweewekelijkse posts biedt ik een vriendelijke inleiding in de ins en outs, en de voors en tegens van de methode. Met veel voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. En soms ook daarbuiten.

‹ vorige artikel