Lees het netwerk!

De mens bouwt het netwerk, en omgekeerd bepaalt het netwerk mede het dagelijks leven van mens. Dat betekent dat in de opbouw van het netwerk een schat aan informatie verscholen ligt over het functioneren van de samenleving. Geef een geoefende platttegrondenlezer een netwerkkaart van een hem onbekende stad, en hij zal binnen no-time kunnen uitleggen waar het historische centrum ligt, waar waarschijnlijk de winkels zijn, waar de belangrijkste bedrijventerreinen liggen en waar de intieme woonbuurtjes.

Elke sociale, maatschappelijke en economische activiteit heeft zijn optimale plek in het netwerk

Space syntax maakt het mogelijk zulke uitspraken scherper te stellen en beter te onderbouwen. Want de locatiekenmerken van een goede winkelstraat zijn generiek en wereldwijd hetzelfde. Winkelgebieden en bedrijventerreinen volgen veranderingen in het netwerk daarom voorspelbaar en nauwgezet.

Dit grootschalige, generieke economische netwerk drijft op een onderliggend, kleinschalig netwerk van woonstraten en woonbuurten. De kenmerken van deze woongebieden zijn cultureel bepaald en dus overal ter wereld juist verschillend.
Space syntaxonderzoek is daarom een zoektocht. Aan de ene kant naar de universele vormen waarin economische krachten steeds opnieuw stollen, en aan de andere kant naar het specifieke maatwerk van de mens in zijn eigen directe woonomgeving.

‹ vorige artikel
volgende artikel ›