Over Danny Edwards

Danny Edwards onderzoekt, plant en ontwerpt aan de stad. Met de modernste ideeën, software en technieken legt hij de werkelijke potenties van een plangebied bloot. Met een voorkeur voor complexe gebieden en een speelveld met veel actoren. Aan inhoudsloze schoonheid heeft hij een broertje dood. Zijn poëzie heeft een grammatica.

Danny Edwards

Danny werkt en werkte aan stedenbouwkundige plannen. De Hallen, het WG-terrein en het Osdorpplein zijn gerealiseerde projecten van zijn hand. Hij werkte mee aan winnende tenders in Amsterdam, op IJburg en in Nieuw-West. Ontwerpend onderzoek deed Danny op zowel stedelijk, metropolitaan als  regionaal schaalniveau. Zoals voor de gemeenten Zoetermeer en Zaanstad en voor de provincies Drenthe en Noord-Holland. Hij gebruikt hiervoor moderne tools, zoals de space syntax-methode en -software en de Symbiosis in Development-aanpak van Except Integrated Sustainability. Specifieke fascinaties zijn de bestaande stad, de fiets en ruimtelijke segregatie.